Autojen päästöt pienemmiksi EU:n rengasmerkinnän avulla

EU:n uusi rengasmerkintä

Autojen päästöt pienemmiksi EU:n rengasmerkinnän avulla

 

EU:N UUDEN RENGASMERKINNÄN ESITTELY


EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä tavoitteenaan ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tiekuljetusten CO2-päästöjen vähentäminen on tavoitteen saavuttamisessa merkittävässä asemassa.

Liikenteen päästöjä voidaan vähentää valitsemalla polttoainetaloudellisemmat renkaat. EU:ssa otetaan 1.5.2021 käyttöön uusi rengasmerkintäjärjestelmä, joka auttaa kuluttajia tekemään valveutuneita päätöksiä.

EU:n rengasmerkintä antaa EU:n kuluttajille mahdollisuuden valita polttoainetehokkaammat renkaat, mikä voi auttaa loppu- ja ammattikäyttäjiä saamaan suuria taloudellisia säästöjä samalla, kun päästöt pienenevät.  Liikenneturvallisuus paranee paremman märkäpidon johdosta, ja tiedot melutasosta auttavat vähentämään liikenteen aiheuttamaa melua. 

MITÄ UUTTA TÄMÄ TUO KUMPPANEILLEMME JA KULUTTAJILLE?

 • Uusi asetus koskee myös linja- ja kuorma-autojen renkaita (rengasluokat C1, C2, C3).
 • Lisätiedot (rengastyypin tunniste = tuotenro).
 • Vakiomerkintöjen lisäksi voidaan käyttää myös muita tunnuksia, kuten soveltuvuutta vaikeisiin talviolosuhteisiin (3PMSF) ja/tai jääpitoa (vain C1-renkaat).
 • Meluluokat: ABC- ja ääniaaltomerkintä.
 • Alempien merkintäluokkien tarkistus:​ 
  D on uusi E, D-luokka ei ole enää tyhjä (vain C1- ja C2-renkaat), F ja G yhdistyy E-luokaksi.
 • QR-koodi kullekin rengastyypin tunnisteelle, linkki EU:n tuotetietokantaan (EPREL).

Uusi tuotetiedote luodaan EPREL-tietokannassa Continentalin ja muiden valmistajien toimittamien tietojen perusteella:

Se sisältää

 • EU:n merkinnän tiedot taulukkomuodossa
 • tuotannon aloituspäivän
 • tuotannon päättymispäivän (valmistaja lisää, kun tiedossa).

EPREL – European Product Registry for Energy Labelling

Päätarkoitus: kuluttajat voivat hakea tuotetietokannasta energiamerkintöjä ja tuotetiedotteita. EU:n uuden rengasmerkinnän QR-koodin avulla kuluttajat pääsevät tarkastelemaan kyseisen renkaan tietoja sekä lataamaan itselleen tarvittavat tiedot.

Rengastoimittajien (valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien) on rekisteröitävä renkaansa ennen niiden myyntiä Euroopan markkinoilla.

Rengastoimittajat voivat rekisteröidä tuotteitaan 12.10.2020.​

Kuluttajat pääsevät EPREL-tietokantaan 1.5.2021. Tietokanta tulee olemaan käytettävissä julkisen verkkoportaalin kautta.

MITÄ SINUN ON OTETTAVA HUOMIOON?

Sinun tehtävänäsi (velvollisuutenasi) renkaiden jakelijana on 1.5.2021 alkaen varmistaa, että

 • myyntipaikassa merkintä on renkaissa selvästi näkyvissä tuotetiedotteet ovat saatavilla (digitaalisesti) ja annettavissa asiakkaalle pyynnöstä tulosteena kun rengas ei ole myymälässä fyysisesti nähtävillä ja kun rengas myydään verkossa tai etämyynnissä, tiedot on toimitettava digitaalisesti
 • myytäessä renkaita erissä, joissa on yksi tai useampi samanlainen rengas, merkintä ja tuotetiedot ovat saatavilla (digitaalisesti) ja ne toimitetaan pyynnöstä
 • visuaalisissa mainoksissa ja muussa markkinointimateriaalissa rengasmerkinnän tiedot ovat näkyvillä – digitaalisesti tai painettuna – aina, kun tiettyä rengastyyppiä mainostetaan tai esitellään Tuoteluettelossa riittää, että asianomaiset suoritusluokat ja ilmoitetut merkintäluokat/arvot ovat näkyvissä.

MITEN CONTINENTAL TUKEE SINUA?

The New EU Tyre Label Layout

Kuvan merkintätiedot voivat poiketa tämän tuotteen oikeista merkintätiedoista.

Kaikki toimittamamme renkaat ovat uuden asetuksen mukaisia. Autonrenkaat on toimitettaessa varustettu lisätietotarralla, jossa on mm. rengastyypin nimi ja EAN-koodi (katso luonnos).

Sinulle ennen 1.5.2021 toimitetut renkaat ovat edelleen yhteensopivia. Muutoksella on siirtymävaihe, mikä tarkoittaa sitä, että ennen 1.5.2021 sinulle toimitettujen renkaiden merkintöjä ei tarvitse uusia. Tämä koskee myös jo markkinoilla olevia renkaita (esim. RDC-järjestelmissämme), jotka toimitetaan sinulle 1.5.2021 jälkeen.

Varmistamme kuitenkin, että saat uudet merkintätiedot hyvissä ajoin, jotta voit käyttää myös EU:n uutta merkintää auttamaan asiakkaita renkaiden valinnassa. Lisäksi uusi merkintä on ladattavissa ja tulostettavissa EPREL-tietokannasta. Asiakkaan pyytäessä merkintää voit näin antaa sen hänelle helposti ja nopeasti.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysyttyjen kysymysten vastauksista saat lisätietoja siitä, mitä uutta renkaiden merkintäjärjestelmässä on, mitä velvoitteitta myyntipaikalla on ja siitä, kuinka Continental tukee sinua.