Henkilöauto/4x4/pakettiauton renkaat

stage_image1_lg

EU-rengasmerkintä

Taustat ja kriteerit

EU-rengasmerkintä

Jotta tiedot polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta saataisiin standardoitua, päätti Euroopan unioni ottaa käyttöön pakollisen merkinnän uusille HA, SUV ja 4x4 renkaille. Marraskuusta 2012 alkaen, standardoitu rengasmerkintä tuli voimaan Euroopassa. Merkinnän tarkoituksena on antaa loppukäyttäjille joitakin oleellisia tietoja auttamaan häntä uusien renkaiden valinnassa. Merkintä koskee ainoastaan renkaita, jotka on valmistettu 1.7.2012 alkaen (DOT 2712).

Kuinka tietoja luetaan?

Märkäpito (Jarrutusmatka märällä asfaltilla)

Renkaan märkäpito on yksi tärkeimmistä renkaiden turvallisuuskriteereistä ja se kertoo sen, kuinka tehokkaasti auto pystytään pysäyttämään märällä asfaltilla. Luokituskategoriat vaihtelevat A:sta G:hen. Kategoriat D ja G eivät ole käytössä. Kategorioiden välinen ero on käytännössä auton mitta kasvaen 3 - 6 m/ porras jarrutettaessa 80 km/ tuntinopeudesta pysähdyksiin.

Kategorioiden A ja F välinen ero on huomattavan suuri, 18 metriä.

Polttoainetaloudellisuus

Energiatehokkuuden tehtävänä on pienentää sekä hiilidioksidipäästöjä että polttoaineenkulutusta. Luokituskategoriat alkavat A:sta (vihreä) ja päätyen G:hen (punainen). Kategoria D ei ole käytössä. Kategorioiden välinen laskelmallinen kulutusero alkaa 0.10 litrasta edeten 0.15 litraan/ 100 km/ porras koskien autoa, jonka polttoaineenkulutus on 6.6 l/ 100 km.   

Vierintämelu (Ulkoinen)

Renkaiden aiheuttamaa ohiajomelua mitataan desibeleissä. Mustien palkkien määrä kuvaa melun määrää. Mitä useampia palkkeja on, sitä voimakkaampaa on myös ohiajomelu. Mitattu arvo ilmoitetaan myös dB-luvulla.


Tähdennettävä, että tosiasialliset polttoainesäästöt ja tieturvallisuus riippuvat erittäin paljon kuljettajan käyttäytymisestä ja erityisesti, että:

  • taloudellisella ajotavalla voidaan vähentää polttoainekulutusta huomattavasti,
  • rengaspaine olisi tarkistettava säännöllisin väliajoin märkäpidon ja polttoainetaloudellisuuden optimoimiseksi,
  • pysähtymismatkan edellyttämää turvaväliä olisi aina noudatettava tarkasti.

Lisätietoja:

Tyre label theme on the official EU Commission website: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm
wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_label