Products for Transport

VECTO

Muutos on tulossa. Me olemme valmiita, oletko sinä?

 
Start

Tämä vuosi on toiminnan vuosi.

Pitääksemme maailman liikkeellä meidän kaikkien on ryhdyttävä toimeen ja investoitava muutokseen nyt. Sen lisäksi, että se auttaa pysymään kilpailukykyisenä tulevaisuudessa, se mahdollistaa ennen kaikkea elämisen terveemmällä planeetalla. Siksi polttoaineenkulutuksen ja siten CO₂-päästöjen vähentäminen on tässä ratkaisun avain. Pariisin sopimuksen mukaisina ilmastonmuutoksen torjumistoimina on ensimmäisenä esitelty hiilidioksidipäästömääräykset raskaille hyötyajoneuvoille (HDV). Tämä tarkoittaa uusien raskaiden ajoneuvojen keskimääräisten CO₂-päästöjen vähentämistä 15 % vuoteen 2025 mennessä ja 30 % vuoteen 2030 vertailuvuoteen 2019–2020 verrattuna. Vähentämistavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi Euroopan komissio on ottanut käyttöön VECTO-simulointityökalun – VECTO on lyhenne sanoista Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen laskentatyökalu).

KAIKKI CO₂-PÄÄSTÖMÄÄRÄYKSISTÄ JA VECTOSTA

Keitä säännökset koskevat? Miten uudet CO₂-päästömääräykset tehostavat maantiekuljetuksia? Mikä VECTO on? Miten se havainnollistaa kuljetuskalustosi kustannuksia? Mitkä ovat polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen pääaiheuttajia? Katso lisätietoja infografiikasta.

Start
 

Explainer video: Ajoneuvojen energiankulutuksen laskentatyökalu (VECTO) on simulointityökalu, joka käyttää sertifioituja suoritustietoja mittamaan yksittäisten ajoneuvokokoonpanojen polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä.

VECTO-työkalu ja parametrit

Lue lisää CO₂-päästömääräyksistä, VECTOsta ja siitä, miksi nämä asiat ovat tärkeitä.

Euroopan ensimmäisillä raskaiden ajoneuvojen (HDV) hiilidioksidipäästömääräyksillä on hyvin yksinkertainen tarkoitus: vähentää radikaalisti kuorma- ja linja-autojen CO₂-päästöjä. Näiden vähentämistavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi Euroopan komissio on ottanut käyttöön tietokoneavusteisen simulointityökalun nimeltään VECTO, joka on lyhenne sanoista Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen laskentatyökalu). VECTOn avulla ajoneuvovalmistajat voivat simuloida erilaisten raskaiden ajoneuvojen kokoonpanojen polttoaineenkulutusta ja siten samalla hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää
Why will VECTO be important to me?

Miten tämä vaikuttaa kuljetusliiketoimintaasi?


Uudet määräykset otetaan käyttöön hiilidioksidipäästöjen (CO₂) vähentämiseksi. Tämän saavuttamiseksi kuorma-autovalmistajien on panostettava sellaisen teknologian kehittämiseen, joka tekee niiden ajoneuvoista polttoainetehokkaampia – onhan polttoaineenkulutus suoraan sidoksissa päästöihin. Sen lisäksi, että tämän johdosta kalustosi kuluttaa tulevaisuudessa vähemmän polttoainetta, se tekee yksittäisen ajoneuvokokoonpanojen tiedoista paremmin vertailukelpoisia.

Lue lisää
Ajoneuvokokoonpanot VECTOssa


Mitä ajoneuvokokoonpanoja tämä koskee?

Määräykset koskevat valtavaa valikoimaa kuorma-autoja – kaikkia jäykkiä ja nivellettyjä kuorma-autoja kaksiakselisista suurempiin. Tämänkaltaiset ajoneuvot tuottavat 70 % kaikista raskaiden hyötyajoneuvojen CO₂-päästöistä. Säännöksiä tullaan tarkistamaan jatkuvasti, ja niitä laajennetaan myös muihin kuorma-autoihin, perävaunuihin, linja-autokokoonpanoihin ja ajoneuvoyhdistelmiin. Lisämääräyksiä tuli voimaan tammikuussa 2020.

Lue lisää
3 päästöihin ja polttoaineenkulutukseen vaikuttavaa päätekijää

Tiesitkö?

CO₂-päästöjen määrä liittyy suoraan polttoaineenkulutukseen. Polttoaineenkulutukseen ja päästöihin vaikuttavat kolme päätekijää ovat ajoneuvon moottori, ilmanvastus ja renkaiden vierintävastus.


3 polttoaineenkulutukseen vaikuttavaa päätekijää

3 polttoaineenkulutukseen ja CO₂-päästöihin vaikuttavaa päätekijää: renkaiden vierintävastus, moottori, aerodynamiikka