Products for Transport

Fleet yard

Vaikutukset liiketoimintaasi

Onko uusilla säännöksillä ja VECTOlla merkitystä sinun liiketoimintaasi?

Lyhyesti: liiketoimintasi hyötyy entistä paremmasta vertailtavuudesta ja polttoainetehokkuudesta.

Uudet määräykset otetaan käyttöön hiilidioksidipäästöjen (CO₂) vähentämiseksi. Tämän saavuttamiseksi kuorma-autovalmistajien on panostettava sellaisen teknologian kehittämiseen, joka tekee niiden ajoneuvoista polttoainetehokkaampia – onhan polttoaineenkulutus suoraan sidoksissa päästöihin. Sen, miten raskaiden hyötyajoneuvojen CO₂-päästöjä mitataan VECTOn avulla, standardoimisen pitäisi tarjota valtavia etuja kalustoille. Ja mikä tärkeintä, se voi auttaa leikkaamaan käyttökustannuksia ja vähentämään kaluston polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä samalla, kun erilaisten ajoneuvokokoonpanojen vertailusta tulee havainnollisempaa.

Vaikka nykyiset säännökset kohdistuvat kuorma-autovalmistajiin, tulevat säännökset, joiden odotetaan tulevan ennen pitkää, vaikuttavat myös kuljetusalan yrityksiin.

Takaisin
CO₂-päästömääräykset, VECTO ja polttoainetehokkuus

Parempaa polttoainetehokkuutta

Kannustamalla valmistajia vähentämään ajoneuvojensa päästöjä CO₂-päästöjen vähentämisohjelma (EU:n asetus 2019/1242) ja VECTO edistävät polttoainetta säästävien teknologioiden kehittämistä. Riippumatta siitä, johtaako se hybridikäyttöisten kuorma-autojen määrän kasvuun vai vähentämään entisestään renkaiden vierintävastusta, lopputulos on sama: kaluston käyttökustannukset laskevat.

Euroopan autonvalmistajien liiton (ACEA) mukaan polttoaineen osuus kaikista toimintakustannuksista on 30 %. Liiton mukaan: “Polttoainetehokkuus on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä kehitettäessä ja myytäessä kuorma- ja linja-autoja. Siksi markkinavoimat takaavat polttoainetaloudellisuuden ja CO₂-päästöjen vähentämisen jatkuvan kehityksen.”

Uudet CO₂-vähennystavoitteet vauhdittavat tätä kehitystä entisestään, koska ne vaikuttavat jo myös ostoprosessiin. Tähän asti raskailla ajoneuvoilla liikennöivät ovat pitäneet omaan tarkoitukseensa soveltuvien ajoneuvojen ostamista sekavana. Ajoneuvoja on valtava valikoima, eikä niiden ominaisuuksien vertailuun ole ollut käytettävissä mitään yleistä viitearvoa.

Entistä havainnollisempaa ja tarkempaa

Yksi suurimmista VECTOn eduista on havainnollisuuden tuominen kuorma-auton ostoprosessiin ja tiedon havainnollisuuden lisääminen ostajan näkökulmasta. Kaikkien valmistajien VECTO-simulointityökaluun syöttämät tiedot sertifioidaan samoja prosesseja käyttämällä. Ajoneuvon polttoaineenkulutus varmistetaan sertifioidulla vertailutiedolla, koska VECTO näyttää tulokset eri kokoonpanoille polttoainetta säästävien laitteiden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että ostajat saavat jälleenmyyjältään ”asiakkaan tietopaketin” kullekin uudelle autolle. Vertailuarvo kulutus- ja CO₂-päästöarvoille auttaa ostajia vertailemaan tarkasti toisiaan vastaavia ajoneuvoja.

Koska tietoihin sisältyvät myös vierintävastusluvut kaikille ajoneuvossa käytettäville renkaille, ostajat voivat hyödyntää tätä tietoa sen mukaan, millaisessa tarkoituksessa he ajoneuvoaan käyttävät, ja katsoa, mitkä renkaat heille parhaiten soveltuvat, koska tämäkin riippuu paljolti siitä tarkoituksesta, mihin kalustoa käytetään.  

Euroopan komission toiveena on, että markkinoista tulee entistä itseohjailevampia. Polttoainerohmujen käytöstä luovutaan asteittain niiden myynnin laskiessa. Puhtaammat kuorma-autot menestyvät paremmin, mikä saa valmistajat innovoimaan entistä polttoainetehokkaampia ajoneuvoja.

Mutta todellinen voittaja olemme me kaikki sekä ympäristö merkittävästi pienempien CO₂-päästöjen ansiosta.

Takaisin