Products for Transport

Truck driving towards sunset.

Kohti kestävää kuljetusjärjestelmää.

Lisää CO₂-päästöistä ja VECTOsta

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää uusien raskaiden ajoneuvojen CO₂-päästövaatimuksista ja VECTOsta.

Mitkä uudet CO₂-päästömääräykset ovat?

Euroopan ensimmäisillä raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästömääräyksillä on hyvin yksinkertainen tarkoitus: vähentää radikaalisti kuorma- ja linja-autojen CO₂-päästöjä.

Tämän saavuttamiseksi koko Euroopan unionin alueella Euroopan parlamentin asetus (EU) 2019/1242 tuli voimaan 14. elokuuta 2019. Se on suunniteltu täydentämään henkilöautojen päästönormeja ja auttamaan kuljetusalaa torjumaan ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen mukaisesti.

Kuten Euroopan parlamentti toteaa:“Se tarjoaa tietoa CO2-päästövähennyksistä tieliikenteessä selkeässä muodossa ja edistää sitovaa tavoitetta vähentää kotimarkkinoiden kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.”

Takaisin
Suuret kuorma-autot tuottavat jopa 70 % kaikista raskaiden ajoneuvojen päästöistä.

Suuret kuorma-autot tuottavat jopa 70 % kaikista raskaiden ajoneuvojen päästöistä.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Tavoitteiden saavuttamiseksi asetus vaatii, että ajoneuvovalmistajat (OEM:t) asettavat ajoneuvoilleen koko kaluston laajuiset CO₂-päästötavoitteet. Vuoteen 2025 mennessä asetus edellyttää 15 prosentin vähennystä raskaiden ajoneuvojen keskimääräisiin CO2-päästöihin vertailuvuoteen 2019–20 verrattuna. Vuoteen 2030 mennessä näitä päästöjä pitää vähentää 30 % vertailuvuoteen 2019–20 verrattuna.

Aluksi tätä sovelletaan vain kuorma-autoihin, joiden kokonaispaino on 16 tonnia tai enemmän ja jotka ovat olleet tuotannossa tammikuusta 2019 lähtien. Tammikuusta 2020 tavoitteet ovat koskeneet myös kevyitä kuljetusajoneuvoja, joiden kokonaispaino on 7,5 tonnia tai enemmän.

Asetus koskee valtavaa valikoimaa kuorma-autoja – kaikkia jäykkiä ja nivellettyjä kuorma-autoja kaksiakselisista suurempiin. Tämänkaltaiset ajoneuvot tuottavat 70 % kaikista raskaiden hyötyajoneuvojen CO₂-päästöistä. Vuoden 2022 loppuun mennessä asetusta tarkistetaan ja luultavasti laajennetaan koskemaan perävaunuja ja kaupunkiliikenteen ja pitkän matkan linja-autoja.

Tavoite on yksinkertainen. Euroopan parlamentti: “Tällainen vaiheittainen lähestymistapa antaa (myös) selkeän ja hyvissä ajoin annetun merkin alalle, että nyt on aika nopeuttaa energiatehokkaiden teknologioiden ja nolla- ja vähäpäästöisten raskaiden ajoneuvojen markkinoille saattamista.”

Niitä valmistajia, joiden keskimääräiset päästöt ylittävät nämä arvot, rangaistaan päästösakoilla.

Kuorma- ja linja-autojen osuus on 6 % EU:n kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Kuorma- ja linja-autojen osuus on 6 % EU:n kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Miksi uudet CO₂-päästömääräykset ovat merkityksellisiä?

Riippuvuutemme tieliikenteestä tarkoittaa sitä, että kuorma-autot ja kaupunki- ja pitkän matkan linja-autot tuottavat 6 % kaikista Euroopan unionin hiilidioksidipäästöistä. Ne tuottavat lähes neljänneksen kaikista tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä (CO₂).

Ja näiden päästöjen kehitys näyttää olevan kasvusuunnassa. Tieliikenteen – fossiilisista polttoaineista riippuvaisen alan – kysyntä on kasvussa. Euroopan parlamentti on todennut, että 25 prosenttia Euroopan unionin kuljetuksista syntyvistä CO₂-päästöistä tuottaa raskaat hyötyajoneuvot. Euroopan parlamentin mukaan: “Ilman lisätoimia raskaiden ajoneuvojen CO2-päästöjen osuuden odotetaan kasvavan noin 9 % vuosien 2010–2030 aikana.”

Näistä tosiasioista huolimatta raskaille ajoneuvoille ei tähän asti ole ollut olemassa CO₂-päästövähennysvaatimuksia. Niitä tarvitaan ehdottomasti, kuten Euroopan parlamentti totesi vuonna 2019: “Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi koko kuljetusalan kehitystä kohti päästöttömyyttä on nopeutettava.”

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonsuojelun puitesopimukseen (UNFCCC) sisältyvä Pariisin sopimus allekirjoitettiin vuonna 2016. Sen tarkoituksena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan kohoamista esiteollisen aikakauden tasolle alle 1,5 °C:seen. 

Kuorma-auto ohittamassa nopeasti huoltoasemaa

Kuljetusyritykset hyötyvät positiivisesta vaikutuksesta niiden koko kaluston polttoainetehokkuuteen.

Päästöjen vähentäminen

Tämän hallitsemiseksi hiilidioksidipäästöjä on leikattava radikaalisti. Se, että EU voi saavuttaa 60 prosentin vähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä, edellyttää että on ehdottomasti keskityttävä raskaisiin ajoneuvoihin.

Näiden ympäristönäkökohtien lisäksi raskaiden ajoneuvojen tehokkuuden parantamisella on myös muita etuja. Valmistajien kannustaminen alentamaan uusien ajoneuvojensa CO₂-päästöjä samalla, kun kehitetään uusia nollapäästöisiä ajoneuvoja, parantaa Euroopan ajoneuvovalmistajien kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Lisäedut

Asetuksen tuoma havainnollisuus auttaa kuljetusyrityksiä vertailemaan eri valmistajien valikoimia. Tämä auttaa niitä tekemään tietoisempia ostopäätöksiä. Tämä puolestaan voi auttaa vähentämään polttoainekustannuksia, jotka useimmille kuljetusliikkeille aiheuttavat kolmanneksen (30 prosenttia) kaikista käyttökustannuksista.

Mikä VECTO on ja miksi se syntyi?

Asetuksen tekeminen on helppoa. Mutta keinojen kehittäminen ei ole aivan niin helppoa. Ja siksi VECTOa on tehty vuosia. Nimi on lyhenne sanoista Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (ajoneuvojen energiankulutuksen laskentatyökalu), ja VECTO toimii tietokoneavusteisena simulointiohjelmana. Euroopan komissio on koonnut useita eri parametreja, joiden avulla lasketaan raskaan ajoneuvon polttoaineenkulutus ja siten myös hiilidioksidipäästöt.

Ajoneuvojen monimuotoisuus

Ennen vuotta 2019 ei ollut mitään keinoa mitata kuorma-autojen pakokaasupäästöjä tarkasti. Niiden moottoreiden haitallisia päästöjä toki arvioitiin. Mutta tiiliä kuljettavan nivelletyn kuorma-auton moottori kuluttaa paljon enemmän polttoainetta ja tuottaa paljon enemmän päästöjä kuin sama moottori vetämässä vaahtomuovilla kuormattua perävaunua.

Jos et voi mitata päästöjä, miten voit panna täytäntöön asetuksen, jonka tarkoituksena on leikata niitä? Ongelman ydin lainsäätäjien näkökulmasta on, että toisin kuin henkilöautot, jotka perustasolla ovat pääpiirteissään samanlaisia ja joita käytetään pitkälti samalla tavalla, kuorma-autot ovat hyvin erilaisia.

Kuten Euroopan komissio totesi, raskaita ajoneuvoja on kirjaimellisesti miljoonia eri tyyppejä. Kahdessa eri mallissa voi olla sama moottori, mutta niissä voi olla eri vaihdelaatikko ja erilainen akselikokoonpano. Akseleissa voi olla erilaiset renkaat. Joissakin akseleissa on yhdet pyörät, toisissa paripyorät. Ja luonnollisesti niitä käytetään hyvin erilaisiin töihin.

Simulointi

Mutta koska VECTO on simulointityökalu, se pystyy ottamaan huomioon erilaiset kuorma-autot. Tämä tarkoittaa sitä, että se voi simuloida minkä tahansa kuorma-auton CO₂-päästöjä ja polttoaineenkulutusta. Näin on mahdollista arvioida koko alan päästöjen kokonaistasoa. Tämä mahdollistaa myös lainsäädännön laatimisen ja soveltamisen.

Tutkijoiden mielestä ratkaisu on mallisimulointi. Tämä mahdollistaa koko ajoneuvon analysoinnin ottamalla huomioon kaikki sen tärkeimmät komponentit, kuten moottorin, vaihteiston ja renkaat sekä sen, miten ajoneuvoa käytetään.

Lyhyellä aikavälillä valmistajat voivat analysoida omia ajoneuvojaan ennen niiden myyntiä, ja tiedot voidaan julkistaa mahdollistamaan ostajille tietoisen päätöksen tekeminen.

Miten VECTO todella toimii?

Simulointityökalu VECTO on tietokonepohjainen simulointiohjelma. Kun ohjelmaan syötetään raskaiden ajoneuvojen keskeiset tiedot sekä tiedot siitä, mikä tämän kuorma- tai linja-auton kokoonpano on ja miten sitä käytetään, ohjelma suorittaa simuloinnin, jolla se laskee ajoneuvon polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöt.

Tämän avulla CO2-päästöt voidaan laskea tarkemmin paljon suuremmalta määrältä ajoneuvoja kuin fyysisiä testejä tekemällä.

Kuvassa VECTO ja sen eri parametrit

VECTO ja eri parametrit, joita käytetään polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen simulointiin.

VECTOn tarvitsemat ajoneuvotiedot

 • Ajoneuvoluokka: Onko kyseessä jäykkäakselinen kuorma-auto vai vetoauto?
 • Akselikokoonpano: Kuinka monta akselia ajoneuvossa on ja mikä on ajokokoonpano? Mitä enemmän ohjattavia pyöriä, sitä suurempi polttoaineenkulutus yleensä on.
 • Paino: mikä on ajoneuvon suurin käytön aikainen paino, mukaan lukien alusta, kori, moottori, nesteet, polttoaine, kuljettaja ja matkustajat, perävaunu ja hyötykuorma? Mikä on sen omamassa eli paino ilman kuljettajaa, matkustajia ja kuormaa?
 • Renkaat: Mikä on niiden koko ja vierintävastuskerroin jne. 
 • Moottorin ominaisuudet: mikä on moottorin kapasiteetti, polttoaine ja täysi kuormituskäyrä?
 • Vaihteisto: millainen vaihteisto ja vetopyörästö ajoneuvossa on?
 • Mitkä ovat sen välityssuhteet ja kitkahäviöt?
 • Apulaitteet: Mitä muita välineitä ajoneuvon moottori käyttää (ilmastointi, ohjaustehostimen pumppu, jäähdytyspuhallin ja kompressori), ja kuinka paljon virtaa ne kuluttavat?

Miten ajoneuvoa käytetään

Tarkan vertailuarvon määrittämiseksi käytetään valikoimaa standardoituja ja realistisia parametrejä erilaisille reiteille ja käyttötavoille:

 • Ajokäyttäytyminen: mikä on reitin tyyppi? Pitkä matka (muutaman pysähdys ja vakionopeus), alueellinen jakelu (useita pysähdyksiä, vaihteleva nopeus) tai kaupunki (useita pysähdyksiä, alhainen nopeus). Millaiset ovat jarrutus-, kiihdytys- ja nopeusprofiilin ominaisuudet ja vaihteenvaihtostrategia?
 • Hyötykuorma: kuinka paljon painoa ajoneuvo kuljettaa ja miten kuorma jakautuu?
 • Ajoneuvon kokoonpano: jos ajoneuvo on jäykkä kuorma-auto, millä kuorma-auto- ja perävaunuyhdistelmällä sitä voidaan käyttää?
VECTO lyhyesti

Miksi sitä tarvitaan?

Lyhyellä aikavälillä VECTO-työkalua käyttävät ajoneuvovalmistajat (OEM). Ne käyttävät tietoa luodakseen asiakkaalle tietopaketin. Autoliikkeissä tämä sisällytetään myyntijärjestelmiin, jotta asiakkaat voivat suoraan vertailla eri ajoneuvojen suorituskykyä keskenään. Ajoneuvoa ostettaessa asiakkaat saavat tiedoista kopion valitsemansa tietyn ajoneuvon osalta.

VECTO auttaa myös laitevalmistajia arvioimaan, kuinka hyvin niiden kehittämät erilaiset tekniikat toimivat reaalimaailmassa, koska nyt ne voivat tehdä tarkkoja ennen ja jälkeen -vertailuja. Ja luonnollisesti ne voivat tehdä tiivistä yhteistyötä omien toimittajiensa kanssa uusien tuotteiden, kuten alhaisen vierintävastuksen renkaiden, osalta.


Lataa infografiikka

Takaisin