Products for Transport

Kuorma-auto ajamassa pellon ohi taustanaan vuori

CO2-päästöt pienemmiksi

Miksi vierintävastus on avaintekijä CO₂-päästöjen leikkaamisessa

Hiilidioksidipäästöjen (CO₂) alentaminen on eri maiden ja toimialojen keskeinen tavoite ilmastonmuutoksen torjumisessa. Kuljetusten uudistamisella on merkittävä rooli aina nykyisten henkilöautojen, kuorma-autojen ja lentokoneiden polttoainetehokkuuden parantamisesta uusien sähköautojen ja infrastruktuurien kehittämiseen asti. Kuorma-autojen osalta renkaiden vierintävastuksen pienentämisellä voidaan merkittävästi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen ja CO₂-päästöihin.

Mikä rooli kuorma-autoilla on ilmastonmuutoksessa?

Lähikuva alhaisen vierintävastuksen renkailla varustetuista kuorma-autoista

Alhaisen vierintävastuksen renkailla varustettuja kuorma-autoja

1. Ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasujen (KHK) päästöt, mukaan lukien hiilidioksidi, ovat yksi merkittävimmistä tekijöistä ilmaston lämpenemissä. Kuljetusala on yksi suurimmista näiden päästöjen lähteistä, mikä johtuu suurelta osin henkilöautojen, lentokoneiden, laivojen, junien, kuorma-autojen ja muiden ajoneuvojen fossiilisten polttoaineiden tarpeesta. Esimerkiksi raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa edustivat vuonna 2014 vähintään 5 prosenttia kaikista päästöistä eli noin viidesosaa kaikista liikenteen päästöistä ja noin neljännestä tieliikenteen päästöistä.

2. Tämän muuttamiseksi EU aikoo vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 % alle vuoden 1990 tason vuoteen 2030 mennessä, jolloin siitä tulisi ensimmäinen ilmastoneutraali manner vuoteen 2050 mennessä. Erityisesti kuljetusalalla tavoitteena on leikata päästöjä keskimäärin 15 % vuodesta 2025 ja 30 % vuodesta 2030 alkaen. Lisäksi on syytä huomata, että uudessa parhaillaan keskusteltavan olevassa vuoden 2030 Ilmastotavoitesuunnitelmassa esitetään, että kaiken kaikkiaan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 55 % alle vuoden 1990 tason vuoteen 2030 mennessä.

3. Yksi niistä keinoista, joita EU käyttää saavuttaakseen tavoitteensa vähentää raskaan kaluston päästöjä, on ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen laskentatyökalu (VECTO). Tammikuusta 2019 alkaen ajoneuvovalmistajien on täytynyt käyttää VECTOa polttoaineenkulutuksen ja CO2-päästöjen laskemiseen kaikkien uusien raskaiden hyötyajoneuvojen osalta. VECTO analysoi laajalla skaalalla erilaisia tietoja laskelmaa tehdessään. Näitä parametreja ovat: ajoneuvon tyyppi ja paino, aerodynamiikka, moottorin ja renkaiden ominaisuudet, voimansiirron hyötysuhde ja akselikokoonpano.

Miten vierintävastus liittyy CO₂-päästöihin?

Lähikuva alhaisen vierintävastuksen kuorma-autonrenkaista

Alhaisen vierintävastuksen kuorma-autonrenkaatRenkaiden vierintävastus, joka voidaan määritellä siksi energian määräksi, jonka rengas kuluttaa tietyllä matkalla, on yksi viidestä voimasta, jotka ajoneuvon on voitettava liikkuakseen eteenpäin. Vierintävastuksesta on ratkaisevan tärkeää keskustella leikattaessa CO2-päästöjä, sillä vierintävastus aiheuttaa jopa kolmasosan kuorma-auton polttoaineenkulutuksesta. Mitä enemmän polttoainetta ajoneuvo kuluttaa, sitä enemmän CO2-päästöjä se tuottaa. EU:n mukaan raskaiden hyötyajoneuvojen CO2-päästöjen arvellaan kasvavan ilman lisätoimia jopa 10 % vuosien 2010 ja 2030 välillä. Hyvä uutinen on se, että renkaan vierintävastusta on mahdollista pienentää ja siten alentaa CO2-päästöjä.

Miten voit pienentää vierintävastusta?

Infografiikasta selviää, miten ulkoiset tekijät vaikuttavat vierintävastukseen

Miten ulkoiset tekijät vaikuttavat vierintävastukseen

Vierintävastukseen vaikuttavat monet tekijät:

  • renkaiden muotoilu, kulutuspinta ja paine
  • ajoneuvon kuormitus ja sen jakautuminen
  • tien pinta
  • sää.

Merkittävin tekijä vierintävastuksen pienentämisessä liittyy hystereesiin – prosessiin, joka tapahtuu renkaan antaessa periksi sen kohdatessa tien pinnan, mikä aiheuttaa energiahävikkiä eteenpäin suuntautuvaa liikettä hidastaen. Katso havainnolliset tiedot infografiikastamme.

Tärkeitä huomioon otettavia asioita: sellaisten renkaiden asennus, jotka sopivat parhaiten sinun kalustosi toimenkuvaan, optimaalinen rengaspaine ja pyörien oikea suuntaus. Säännöllisten kunnossapitotarkastusten lisäksi nämä muutokset voivat parantaa vierintävastusta, vähentää polttoaineenkulutusta ja leikata CO₂-päästöjä.

Find your tire

The fastest way to the perfect tire.