Products for Transport

New content item

VECTO ja raskaan kaluston uudet CO2-päästömääräykset

Visual Alignment Indicator™

VAI_teaser

VAI™‑aurauskulman ilmaisin on helppo keino nähdä, jos renkaiden aurauskulma on virheellinen.

Ratin tärinä on selkeä merkki siitä, että ajoneuvon renkaiden aurauskulmat on tarkastettava. Pienet virheet aurauskulmassa jäävät kuitenkin helposti huomaamatta, mikä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia renkaiden kulumisen, rungon vaurioitumisen ja lisääntyneen polttoaineenkulutuksen muodossa. Tämä on vältettävissä Continentalin VAI™-järjestelmän avulla.

Continentalin innovatiivinen VAI-teknologia auttaa vähentämään ajamisen kokonaiskustannuksia mahdollisimman paljon.

Helppoa ja tehokasta: kun rengas kuluu, VAI-ilmaisimet renkaan sisä- ja ulkoreunoilla muuttuvat. Vertaamalla näitä kahta ilmaisinta toisiinsa näet helposti, onko renkaan aurauskulma kunnossa. Jos rengas kuluu epätasaisesti, aurauskulma on tarkistettava ja tarvittaessa säädettävä. Virheellinen aurauskulma vaikuttaa renkaan käyttöikään, mutta se lisää myös polttoaineenkulutusta. Jos ilmaisimet vastaavat toisiaan, renkaat kuluvat tasaisesti ja niiden aurauskulmat ovat kunnossa. Uusi VAI-teknologia on saatavilla kaikkiin kolmannen sukupolven 22,5 tuuman Conti EcoPlus HS3- ja Conti Hybrid HS3 ‑ohjausakselirenkaisiin.

Vääristä aurauskulmista johtuva kuluminen

Oikeat aurauskulmat

Kun aurauskulmat ovat oikein, renkaat kuluvat tasaisesti molemmilta puolilta.

Auraus

Jos renkaan etureunat ovat kääntyneet sisäänpäin, renkaat kuluvat ulkopuolelta enemmän kuin sisäpuolelta.

Haritus

Jos etuakselin renkaat ovat kääntyneet ulospäin, niiden sisäpuoli kuluu ulkopuolta enemmän.

Sivupoikkeama

Jos akselit eivät ole samansuuntaiset keskenään, ajoneuvo puoltaa toiselle puolelle. Tätä korjaavan ohjausliikkeen seurauksena renkaat kuluvat enemmän toiselta puolelta.

VAI™:n toiminta

Start

VAI™:n hyödyt:

Enemmän ajokilometrejä

Optimoidut aurauskulmat vähentävät renkaan kulumista, mikä saattaa lisätä renkaiden ajokilometrejä jopa 10 %.

Renkaan pidempi käyttöikä

Renkaan yksipuolinen kuluminen saattaa vahingoittaa myös runkoa, mutta rungon jälleenmyyntiarvoa voidaan ylläpitää oikeilla aurauskulmilla.

Optimoitu polttoaineenkulutus

Oikeat aurauskulmat saattavat säästää jopa 3 % polttoainetta, ääritapauksissa jopa enemmän.

Helppokäyttöinen aikaisen varoituksen järjestelmä

Ilmaisinten lukemiseen ja tulkintaan ei tarvita erityistietoja tai -työkaluja.